walne

Re: walne

Postprzez maxikaz0 » Wt, 15 cze 2010, 18:06

Sprawy złożone przez członków SM to co innego aniżeli głosowanie na temat absolutorium dla Zarządu lub RN!
Przekonamy się, czy będą wszystkie wnioski na Walnym złożone przez członków SM!
Natomiast, jeśli będzie głosowanie nad odwołaniem Zarządu czy RN, to nie ma znaczenia, czy Zarząd lub RN uzyska absolutorium, czy nie!
Można to zrobić w każdej chwili, wystarczy 10 człoknów SM za projektem uchwały.


Tytus napisał(a):maxikazO napisał(a); A dlaczego miały by nie być wprowadzone do porządku
Walnego Zgromadzenia wnioski lub uchwały złożone przez członków?

Pytanie??? to dlaczego nie ma w porządku ZW asolutorium dla Rady Nadzorczej.
maxikaz0
Bardzo młody
 
Posty: 23
Dołączył(a): Cz, 3 cze 2010, 11:18

Re: walne

Postprzez Tytus » Śr, 16 cze 2010, 20:08

Pytanie???
A dlaczego miały by nie być wprowadzone do porządku Walnego Zgromadzenia wnioski, lub uchwały złożone przez członków? no własnie dlaczego nie ma, niektórych wniosków na ZW., to niech wyjasnią działacze SM.

zachęcam do czytania protokółu ZW.
Protokół ZW. z dn. 24.10.2009r. podpisany przez Prezydium ZW.
Do osób wyróżniających się przy wywieraniu nacisków, wymuszaniu do podpisyania protokółu nie zgodnego
z prawdą prym wiedli, przypomnijmy; Przew. RN E. Truszkowska, Zastęp. P. RN H. Wozniak,
Przew. KR. B. Siedlecka, człon. RN R. Kielan.
Tak obecna część RN reprezentuje członków SM, okłamując, wymusza do podpisywania nieprawdy Prezydium
Walnego Zgromadzenia. Okłamując członków SM, mając ich za nic, traktują jako ciemną masę do głosowania,
mam nadzieje ze członkowie SM nie pozwolą na matactwa i oszustwa na ZW w dn.26.06.2010r.

W protokóle na ostatniej stronie są uwagi sekretarza ZW wpis;
Jednocześnie informuje, że p. Przewodnicząca Rady Nadzorczej wraz z innymi członkami RN
popierana przez sprowadzonych przez siebie ludzi ( niektóre osoby nie były członkami spółdzielni).
Którzy uporczywie i nagannie przeszkadzali w prowadzeniu zebrania prezydium WZ.
Wszystko to było nagrywane przez kamerę video, przez Zarząd SM. W/w protokół
został napisany pod dyktando p. Przewodniczącej Rady Nadzorczej.


Pismo Przew. RN E. Truszkowska jest banalne, chyba protokóły z Zebrań Plenarnych
Rady Nadzorczej nie kłamią, bo w protokołach są wpisy kto i naciskał na podpisanie nieprawdy. :lol: :lol: :lol:
Tytus
Młody
 
Posty: 86
Dołączył(a): Pn, 22 mar 2010, 15:57

Re: walne

Postprzez obserwator » Cz, 17 cze 2010, 20:18

Tytus popieram Cię!!. Masz rację !! takiej oszukańczej RN to historia naszej spółdzielni nigdy nie widziała.
obserwator
Starszy
 
Posty: 479
Dołączył(a): Pn, 16 mar 2009, 15:40

Re: walne

Postprzez obserwator » Cz, 17 cze 2010, 20:37

Materiały do zebrania walnego, protokół z poprzedniego zebrania walnego - chyba tylko --> sekretariat lub administracja w godzinach pracy.No to co mam brać urlop ?????? A strona internetowa ??????????? :oops: :oops:
obserwator
Starszy
 
Posty: 479
Dołączył(a): Pn, 16 mar 2009, 15:40

Re: walne

Postprzez Robin » Pt, 18 cze 2010, 16:35

Materiały do zebrania walnego, podobno są w Administracjach, a na stronie internetowej;
Zarząd przedstawił kilka informacji, można przeczytąć, ale po zalogowaniu na stronę SM.
Natomiast sprawozdanie Przew. RN to są tylko wypociny bo na więcej ją nie stać, a w innych informacjach
Przew. swą nieudolność przykrywa, informacjami sprzed 10 lat, jak to rzekomo poprzednie RN żle działały,
a teraz to dobrze bo nić nie robia, a i w kasie SM jest pusto.
Zamiast zając się sprawami bieżącymi z ostatniego roku, i przeanalizować dlaczego jest tak żle, i poinformować
członków SM o przyczynach to lepiej zajmować sie sprawami które nic nie wniosą.
Tak Rada Nadzorcza reprezentuje nas, członków SM traktuje jako osoby tylko do głosowania.
Robin
Młody
 
Posty: 126
Dołączył(a): Pn, 26 paź 2009, 18:14

Re: walne

Postprzez Tytus » Wt, 22 cze 2010, 20:41

Do porządku Zebrania Walnego, członkowie SM wprowadzili dodatkowe punkty;
1. udzielenie absolutorium dla RN, zgodnie z zapisem w Statucie.
2. zmiany w składzie RN.
3. informacja Zarządu w sprawie parkingów na Osiedlu Dąbrowskiego.
4. informacja Zarządu o innych pismach skierowanych do WZ.
W tym powinno być pismo o anulowanie uchwały RN Nr 55
Ten regulamin jest uchwalony bezprawnie i obciąża członków SM
dodatkowymi kosztami, prawo nie działa wstecz tylko od dnia podjęcia uchwały.
ZW jest uprawnione do uchylenia uchwały RN Nr 55 Regulamin rozliczania kosztów termomodernizacji, zgłoszonego co najmniej na 15 dni przed terminem ZW, przez 10 członków SM.
Tytus
Młody
 
Posty: 86
Dołączył(a): Pn, 22 mar 2010, 15:57

Re: walne

Postprzez Costa » Śr, 23 cze 2010, 7:15

Z tego, co mi wiadomo Zarząd odmówił członkom Spółdzielni umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu - uchylenie uchwały Rady Nadzorczej nr 55 w sprawie regulaminu rozliczania kosztów termomodernizacji.
Costa
Bardzo młody
 
Posty: 18
Dołączył(a): Wt, 8 gru 2009, 17:30

Re: walne

Postprzez Tytus » Śr, 23 cze 2010, 16:15

Wniosek o podjęcie uchwały, aby był ważny, musi być podpisany, przez mininum 10 członków SM,
i wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku ZW na 15 dni przed terminem ZW, par.83 statutu.
Jeżeli Zarząd SM, wraz Radą Nadzorczą nie umiescił w porządku ZW uchylenia uchwały RN Nr 55
Regulamin rozliczania kosztów termomodernizacji, zgłoszonego co najmniej na 15 dni przed terminem ZW, przez 10 członków SM. Opinia; to jasno widać że Zarząd SM z RN nie przestrzegają prawa spółdzielczego,
Statutu nie reprezentuje interesu większości członków SM, to Zarząd SM jak i RN należy rozliczyć w dn.26.06.10r.
Aby więcej w SM w Piastowie takie, stany rzeczy nie mialy miejsca, członkowie SM na ZW decydują co ma być,
i jak załatwiane, a nie Zarząd SM robiący w brew woli członków SM. :roll: :roll: :roll:
Tytus
Młody
 
Posty: 86
Dołączył(a): Pn, 22 mar 2010, 15:57

Re: walne

Postprzez Robin » Śr, 23 cze 2010, 19:35

Art.36 § 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
Art.38 § 1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy;
Art.38 § 1 ppkt 2. rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzenie sprawozdań rocznych
i sprawozdań finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków
spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielenie absolutorium członkom zarządu.
Prawo Spółdzielcze, przepisy karne Art. 267a.
Kto biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu
lub rady, działa na szkodę, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat i grzywnie.
Nie umieszczenie wniosku członków SM w porządku obrad ZW, należy złożyć
zawiadomienie do Prokuratury, a Zarząd SM odpowiednio potraktować na ZW.
Jest to świadome działanie Zarządu SM na szkodę członków SM kłaniają tu się
Prawo Spółdzielcze, przepisy prawa karnego Art. 267a. :lol: :lol: :lol:
Robin
Młody
 
Posty: 126
Dołączył(a): Pn, 26 paź 2009, 18:14

Re: walne

Postprzez Nibla » Śr, 23 cze 2010, 19:46

To nie jedyny przypadek!
W porządku obrad ZW z 24.10. 2009r w punkcie 9 było: " Podjęcie uchwały w sprawie: rozliczenia wpłaconych przez członków kwot z tytułu przekształcenia po 23 kwietnia 2001r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu, na podst. Ustawy z dn. 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz.873).
Zebranie Walne przegłosowało aby ten punkt przenieść na następne Zebranie Walne tj. w 2010 roku.
To jest zapisane w protokóle !!!
Zastanawiam się i dochodzę do wniosku, że Tytusie masz rację! Zarząd powinien ten błąd sprostować ale jak?
Zapewne będzie trzeba na zebraniu zgłosić wniosek formalny do porządku obrad! Natomiast szkoda w informacji do członków już wystąpiła!!

Zamieszczam ponownie ten projekt dla przypomnienia.

UCHWAŁA nr?????./2009 Projekt
ZEBRANIA WALNEGO CZŁONKOW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIASTOWIE
z dnia 24 października 2009r. w sprawie rozliczenia wpłaconych przez członków kwot z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietna 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu, na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 125,poz.873). Zebranie Walne wyraża zgodę: §1
Na rozliczenie zgodnie z artykułem 6 ustawy, kwot związanych z przekształceniami lokali, wpłaconych przez członków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie.
§2
Rozliczenie o którym jest mowa w paragrafie 1 rozpocznie się w następnym roku kalendarzowym po zakończeniu termomodernizacji ostatniego budynku na danym osiedlu i będzie dotyczyło członków tego osiedla.
§3
Podjęta uchwała nie podlega reasumpcji.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania Walnego Przewodniczący Zebrania Walnego


Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych jaka miała miejsce w 2007 roku była oczekiwana przez wielu członków naszej Spółdzielni Mieszkaniowej jak również i w całej Polsce. Z tej możliwości ustawowego uwłaszczenia skorzystało już dużo osób. Jest to bezsporny fakt do posiadania własności lokali. Uwłaszczenie następowało zgodnie z ustawą po minimalnych kosztach. Jednakże ustawodawca nie uwłaszczył sprawiedliwie wszystkich członków. Pominął znaczącą część, którzy musieli zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami wpłacać należne kwoty za przekształcenia lokali. Te kwoty były poważną pozycją wspomagającą fundusz remontowy w naszej Spółdzielni z których wykonano wiele zadań remontowych i modernizacyjnych.
Ustawodawca jednak określił skromną grupę członków do zwrotu wpłacanych kwot za przekształcenia lokali. Uczynił to za pomocą ustalonej daty w ustawie tj. 23 kwietnia 2001 roku i po tej dacie osoby, które dokonywały wpłat za przekształcenia lokali mogą uzyskać ich zwrot o ile taką decyzję podejmie Zebranie Walne. Nie jest to 100% sprawiedliwość społeczna zawarta w tej ustawie ale dobrze, że jest nawet częściowa. W ramach tej częściowej sprawiedliwości wnosimy ten projekt uchwały pod dyskusję i głosowanie.

Załączniki:
1???????????????????????????????????????????????????????????????.
Lista członków zgłaszających projekt uchwały.
1. 7. 13.
2. 8. 14.
3. 9. 15.
4. 10. 16.
5. 11. 17.
6. 12. 18.
Podstawa prawna:
Art. 6. Ustawy z dnia 14.06.2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 873.)
1. Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po
dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie dokonał
całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy niespłaconą kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana
spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu.
2. Jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarząd spółdzielni
dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia
po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu
na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:
1) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu (wkładem budowlanym)
a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, pomniejszoną o należną lub
udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę;
2) kwoty przypadającej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej
przez spółdzielnię, jeżeli kwota ta nie powiększała wkładu budowlanego;
3) spłaty przypadających na lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i
pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości,
w której znajduje się lokal;
w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy
przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo
lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu.
3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują miesięcznych
wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomiędzy
sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy
przypadających na ten lokal będzie większa od zera.


Złośliwi mogą przedstawiać scenariusze groźby upadku spółdzielni, zadłużeń,itp. Wszelkie dane do opracowania analizy posiada Zarząd. On powinien przedstawić projekt rozwiązujący to zagadnienie sprawiedliwości społecznej wśród członków Spółdzielni. Zakładam, że taka sprawiedliwość nastąpi i ten pierwszy krok zależy od członków na zebraniu walnym.
Nibla
Młody
 
Posty: 129
Dołączył(a): N, 15 cze 2008, 20:15

Re: walne

Postprzez Costa » N, 27 cze 2010, 10:01

Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2010 r. nie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Co w tej sytuacji zrobi Rada Nadzorcza?
Costa
Bardzo młody
 
Posty: 18
Dołączył(a): Wt, 8 gru 2009, 17:30

Re: walne

Postprzez Robin » N, 27 cze 2010, 12:30

Zebranie Walne dn.26.06.10r. to już historia, co wydarzyło się na ZW.
Nie udzielenie absolutorium Zarządowi, oraz większości Rady Nadzorczej, nie oznacza że zarząd utracił pracę.
Absolutorium ? jest to ocena pracy Zarządu za określony czas pracy od 01.01.09. do 31.01.2009r. co postanowi
większość nowo wybranianej Rady Nadzorczej, okaże się w najbliższym czasie.
Opinia; Nowo wybrana Rada Nadzorcza powinna działać się roztropnie, należy wysłuchać argumentów Zarządu,
co ma do powiedzenia Zarząd, jeżeli sprawy działalności SM nie są jasne, trzeba powyjaśniać dopiero można
podjąć decyzje co dalej, kto jest winien takiej sytuacji. :D :D :D
Robin
Młody
 
Posty: 126
Dołączył(a): Pn, 26 paź 2009, 18:14

Re: walne

Postprzez Tytus » N, 27 cze 2010, 17:16

Zebranie Walne dn.26.06.10r. to już historia, co wydarzyło się na ZW.
Odwołano z Rady Nadzorczej;
Osiedle H + R p. Ewa Truszkowska, nie powołano nikogo w to miejsce ? brak obsady
w Radzie Nadzorczej z Osiedla H + R .
Osiedle Warszawska odwołano p. Marek Leple ? uzupełniono skład z Osiedla Warszawska.
Osiedle Padew. Sobieski. Odwołano p. Siedlecką, z rezygnował p. Z. Szwed wybrano jedna osobę do
Rady Nadzorczej ? brak obsady 2 osób w Radzie Nadzorczej.
Osiedle Dąbrowskiego odwołano z Rady Nadzorczej p. A. Grabowskiego, W. Pietrzyk, H. Żółtkowski ?
uzupełniono skład Rady Nadzorczej.
Brakuje 3 osób, na pełny skład 11 osobowy w Radzie Nadzorczej jest potrzeba uzupełnienia składu
Rady Nadzorczej SM.
Osiedle Dąbrowskiego wygląda na to że jest to zwarta, rozsądna grupa osób którzy wiedzą co chcą.
Podobnie jest na Osiedlu Warszawska, widać było że zgranie, tych osób które wcześniej z sobą, nie
mogły się porozumieć. Osiedle Paderewskiego-Sobieskiego było najsłabszym, przeprowadzonym, organizacyjnie, zebraniem osiedlowym w SM, ale także na ZW nic nie wniosło.
Rada Osiedla Paderewskiego to potwierdziło ZW nic nie znaczy w działalności SM, tylko sami krzykacze,
rozrabiaki którzy nić nie rozumieli.
Mam nadzieje ze na Osiedlu Paderewskiego znajdzie się w nie długim czasie, grupa osób która będzie
działać i reprezentować członków SM, a nie swoje racje.
Osiedle Paderewskiego-Sobieskiego dużo straciło na ZW, bo nie maja pełnej obsady w Radzie Nadzorczej,
brakuje dwóch członków Rady Nadzorczej. Jest to wynik zle działającej Rady Osiedla i akceptacji przez
członków SM Osiedla Paderewskiego-Sobieskiego. :roll: :roll: :roll:
Tytus
Młody
 
Posty: 86
Dołączył(a): Pn, 22 mar 2010, 15:57

Re: walne

Postprzez picipolo » N, 27 cze 2010, 18:12

Ciągła kłótnia, ciagła walka, ciągłe niezadowolenie. A karawana idzie dalej, choć psy szczekają. I nic się nie zmieni !!! Płacić i tak trzeba!
picipolo
Młody
 
Posty: 90
Dołączył(a): So, 21 lut 2009, 17:35

Re: walne

Postprzez Robin » Wt, 11 sty 2011, 17:12

Warto poczytać ostatnie posty, i można sprawdzić kto był odwołany, kto chodzi i zbiera podpisy namawiając
innych do robienia zamętu na Osiedlach.
Robin
Młody
 
Posty: 126
Dołączył(a): Pn, 26 paź 2009, 18:14

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Spółdzielnia Mieszkaniowa

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron